TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterin ylläpitäjä ja yhteyshenkilö
Amanda Aho
Y-tunnus 2943193-9
+358 40 72 78 723
amandamariaaho@gmail.com
Kutomotie 10a A 1, 00380 Helsinki

Rekisterin nimi

Amanda Ahon asiakasrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste
Yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteiden hoito sekä markkinointi

Rekisterin sisältö
Henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköposti, osoite, www-osoite), tiedot tilatuista palveluista, laskutustiedot sekä muut asiakassuhteeseen liittyvät tiedot

Rekisterin tietolähteet
Henkilötiedot saadaan asiakkaalta asiakastapaamisten, sähköpostiviestinnän, nettisivujen yhteydenottolomakkeen kautta tai muun viestinnän yhteydessä

Rekisterin tarkoitus
Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon, sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen.
Jos asiakkaan ja valokuvaajan välillä on laskutussuhde, asiakastietoja voidaan myös käyttää tähän tarkoitukseen.

Henkilötietojen luovuttaminen ja suojaus
Rekisteriin kerättyjä tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle. Rekisteri sisältää digitaalisesti säilytettäviä tietoja ja niitä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisterin käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksella, salasanalla ja palvelin on suojattu palomuurilla.

Tarkastusoikeus
Jokaisella on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus kieltää antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa ellei laissa muuten määrätä.

Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna ja lähettää seuraavaan osoitteeseen:
Kutomotie 10a A 1, 00380 Helsinki